Silva et al., Lorenna Gondim. 2018. “Adivinha Matrix”. Multi-Science Journal (ISSN 2359-6902) 1 (11):20. https://doi.org/10.33837/msj.v1i11.564.