Silva et al., L. G. (2018) “Adivinha Matrix”, Multi-Science Journal (ISSN 2359-6902), 1(11), p. 20. doi: 10.33837/msj.v1i11.564.