Silva et al., L. G. “Adivinha Matrix”. Multi-Science Journal (ISSN 2359-6902), vol. 1, no. 11, Feb. 2018, p. 20, doi:10.33837/msj.v1i11.564.