Reader Comments

Dobre Rolnictwo

by Debbie McDonald (2019-05-29)


Silne gospodarczo państwa takie jak Niemcy USA Francja prowadzą politykę gospodarcza która faworyzuje własnych >producentów i rodzimych rolników. Prezydent Coldiretti Ettore Prandini uważa, że włoski sektor sportowefakty zuzel sklady stoi przed "bezprecedensowym kryzysem", a na szali leżą dziesiątki tysięcy miejsc pracy. Rolnicy potrzebują wsparcia finansowego z budżetu, inaczej włoscy producenci oliwy stracą na znaczeniu i ulegną zagranicznej konkurencji.
rozszerzania" - wykorzystuje napięcie powierzchniowe kropli wody, aby usunąć z preparatów sole i cukry czyli związki rozpuszczalne w wodzie. Białka i tłuszcze mogą pozostać na powierzchni kropli. Do powierzchni kropli dotyka się błonką siatki, a następnie kontrastuje. Służy ona w preparatyce kwasów nukleinowych w ME.
58. Niniejszy Międzynarodowy Standard Rachunkowości stosuje się przy sporządzaniu sprawozdań finansowych za okresy rozpoczynające się 1 stycznia 2003 r. i później. Zaleca się wcześniejsze stosowanie standardu. Jeżeli jednostka rozpocznie stosowanie standardu przed 1 stycznia 2003 r., powinna ujawnić ten fakt.
Zaprezentowano możliwości komputerowego programu wspomagającego - 365FarmNet. Za pomocą jednej kompleksowej aplikacji (również z poziomu smartfona) zarządza się inwentarzem, można umieścić graficzną mapę gospodarstwa, prowadzić dokumentację danego pola, automatyczne obliczać ilość paszy, przeprowadzać analizy zbiorów, zarządzać kluczowymi danymi w zakresie finansów, chronologii, własności.
Warunki glebowe zdecydowanie określają możliwości rozwoju rolnictwa. Właściwie eksploatowane żyzne gleby gwarantują wysokie plony. Do najlepszych gleb na Ziemi należą czarnoziemy, mady, rędziny, czarne ziemie, czarne gleby tropikalne oraz gleby brunatne. Najmniej urodzajne są gleby górskie, szaroziemy i buroziemy pustynne, gleby tundrowe, bagienne, bielicowe i czerwone gleby laterytowe.
Ziemniaki wymagały więcej pielęgnacji. Przed sadzeniem znacznikiem konnym wykonywano radlinki wzdłuż pola i znacznikiem ręcznym w poprzek, uzyskując kratownicę na przecięciu której sadzono ziemniaki. Długi czas sadzono w dołki wykonywane motyką (pod motykę) co było dość uciążliwe, później zaczęto rzucać sadzeniaki w przecięcia redlinek i wdeptywano w ziemię. Po posadzeniu przykrywano ziemniaki ziemią za pomocą obsypników regulowanych skrzydłach do różnych szerokości międzyrzędzi. Na ogół po pewnym czasie w celu niszczenia chwastów "oborywano" ziemniaki w poprzek, a następnie powtórnie wzdłuż. Do niszczenia chwastów używano również opielaczy ( pielników) regulowanej szerokości, które oprócz niszczenia chwastów spulchniały również glebę.
Wiemy więc już czym powinien kierować się rolnik, który zamierza stawiać nową oborę. A co ma zrobić ten, który od dawna w starej oborze prowadzi hodowlę ? Musi ją zmodernizować kierując się tymi samymi zasadami. Standardy europejskie obwiązują go bowiem w takim samym stopniu jak wszystkich europejskich hodowców bydła. Powinien zadbać, aby wykonanie projektu budowlanego modernizacji zlecić specjaliście, który nie tylko jest dobrym architektem, ale zna doskonale zagadnienia związane z systemami utrzymania bydła.