Reader Comments

Zaopatrzenie Rolnictwa.

by Soon Mace (2019-06-17)


Groch nie ma wysokich wymagań glebowych i klimatycznych. Położenie geograficzne ma decydujący wpływ na kształt rolnictwa, głównej gałęzi gospodarki tego województwa. Surowy klimat i słabe gleby powodują, że wskaźnik waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej pla¬suje to województwo na ostatnim miejscu w kraju. rolnictwo intensywne i ekstensywne przystosowało więc kierunki produkcji do istniejących walorów środowiska. Województwo podlaskie ma największy odsetek użytków zielonych spośród wszystkich województw kraju (prawie 20% powierzchni). Wykorzystuje się to rozwijając chów bydła mlecznego i mięsnego. Podlaskie posiada największą obsadę bydła w Polsce (średnia wielkość stada w roku 2016 to 37,9 sztuk). Pod względem skupu mleka województwo wraz z mazowieckim zajmuje pierwsze miejsce w kraju. Regiony te odbierają około 40% ogólnej produkcji w kraju, w tym województwo podlaskie 20%.

Występująca w Polsce duża powierzchnia obszarów niekorzystnych warunkach gospodarowania oraz niska klasa bonitacyjna gleb, stanowią istotny czynnik rozwoju nowych odmian roślin uprawnych wykorzystujących zjawisko mikoryzy. Należy zauważyć, że najbardziej intensywna produkcja warzywnicza prowadzona jest na terenach skażonych przez przemysł (otulina Huty im. T. Sędzimira, tereny położone wokół Chrzanowa, Oświęcimia, Tarnowa) i szlaki komunikacyjne dużym natężeniu ruchu. Zagłębia warzywnicze korzystają głównie z intensywnych odmian zagranicznych, które kumulują w sobie duże ilości szkodliwych dla zdrowia metali ciężkich, pierwiastków promieniotwórczych i związków ropopochodnych. Odmiany te wymagają dużego poziomu nawożenia i wysokiego poziomu ochrony chemicznej.

Po pracy zajmuje się wszystkim (ile dam radę). Rano codziennie przychodzi sasiad (dawniej taki żulik trochę), ale porządny i uczciwy. Teraz nie pije, a to co dostaje ode mnie (hajs+jedzenie) wystarcza mu na zycie. Myślę, że nie ma ciężkiej pracy, a ja mam zaufanego zadowolonego goscia, który się cieszy i dba w sumie za mnie całe gospodarstwo.

To oznacza, że w gronie najbliższej rodziny (dzieci, rodzice, wnuki, dziadkowie, pradziadkowie itd., rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, przysposobieni, przysposabiający, małżonek) można nieruchomości przekazywać bez obaw, że nas państwo podkupi. Niezależnie jakim tytułem się ją przekazuje - spadek, darowizna, sprzedaż etc.

Każdy z uczestników konferencji ma możliwość opublikowania swoich dokonań naukowych w formie rozdziału monografii. Autorstwo wydanego w ten sposób artykułu pozwala na dopisanie do swojego dorobku punktowego 5 punktów (MNiSW). Rozdział monografii może zostać przygotowany zarówno w języku polskim jak i angielskim. Monografia naukowa to recenzowane, opublikowane, spójne tematycznie opracowanie naukowe przedstawiające zagadnienie w sposób oryginalny oraz twórczy.

Tu jeszcze inne zdjęcia z mojej pracy. Widać że woda jeszcze stoi i nie odpłynęła w niższe partie gleby. Już nie mogę się doczekać kiedy będę mógł posiać tu moją "babuleńkę" płaskurkę. Czas siewu to piękny czas dla wszystkich rolników, ogrodników, to piękny czas dla mnie osobiście. Pozdrawiam was serdecznie. Czekam na wasze komentarze, nie krępujcie się, piszcie, dzielcie się swoimi pomysłami i przemyśleniami. Pozdrawiam.

Jedną z najważniejszych i najistotniejszych zalet mikroskopii elektronowej jako metody badawczej określa sentencja widniejąca na transmisyjnym mikroskopie elektronowym w Departament of Plant Pathology Cornell University, USA - „zobaczyć, to znaczy uwierzyć". W roku 1939 po raz pierwszy Kausche i wsp. obejrzeli cząstkę wirusa mozaiki tytoniu, od tamtej pory mikroskopia elektronowa (EM) na stałe weszła do zbioru technik badawczych stosowanych w wirusologii roślin. Chociaż w dzisiejszych czasach biologia molekularna dysponuje całym arsenałem specyficznych i bardzo czułych metod wykrywania wirusów, to jednak w wielu przypadkach właśnie techniki EM uważane są za jednoznaczne i ostatecznie dowodzące porażenia roślin przez wirusy, gdyż można te czynniki chorobotwórcze zobaczyć.